Aktuelt

Følg med på siste nytt på våre to Facebook-sider.

4 months ago

Nordlys Vind

INFORMASJONSMØTE OM TURBINTRANSPORT, ONSDAG 8.MAI

Til beboere og andre berørte på strekningen mellom Sommarøy/ Hillesøy/ Brensholmen og Nordfjordbotn:

Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS (Kvitfjell og Raudfjell vindparker), ønsker velkommen til informasjonsmøte på Bygdehuset i Kattfjord/ Sjøtun onsdag den 8.mai, kl 18:00.

Agenda:
Status for utbygging av vindparkene
Informasjon om kommende turbintransport, med god anledning til kommentarer og spørsmål
Kort presentasjon av Zephyr som vil stå for driften av vindparkene

Ta gjerne kontakt med Stephan Klepsland (46 86 98 43/ stephan@klepsland.no) for spørsmål.
...

Comment on Facebook

Igjen en feilinformasjon, vi skriver 17.juni og turbintransporten står stadig på vent. Måtte den aldri komme i gang.

+ View previous comments

7 months ago

Nordlys Vind

Siemens-Gamesa ved Peter Petersen ønsker å invitere til informasjonsmøte om vårens og sommerens transporter av vindturbiner på FV862 mellom Nordfjordbotn og Kattfjord, og opp til Kvitfjell og Raudfjell vindparker . Informasjonsmøtet avholdes på Bygdehuset i Sjøtun, onsdag den 6.februar kl 18:00.

Vel møtt.

Mvh,

Stephan Klepsland, på vegne av Tromsø Vind AS/ Raudfjell Vind AS (46 86 98 43)
...

8 months ago

Nordlys Vind

Zephyr skal drive Nord-Norges største vindpark


I løpet av 2019 vil vindkraftutvikleren Zephyr overta driften av den nye vindparken Kvitfjell og Raudfjell i Troms.

Zephyr og Nordlys Vind har inngått avtale om at Zephyr skal drifte det som vil bli en av Europas største vindparker.
Vindkraftverket bygges nå på Kvaløya utenfor Tromsø. Kontrakten med Zephyr starter 1. april 2019, deretter skal 67 vindturbiner settes i drift i løpet av året.

Zephyr, som er eid av Østfold Energi, Vardar og Glitre, skal stå som operatør av anlegget. Avtalen innebærer dermed at Zephyr vil ivareta den daglige driften. Vindkraftverket Nordlys Vind vil fortsatt være eier gjennom vindkraftkonsesjonene Tromsø Vind og Raudfjell Vind.


Zephyr AS står blant annet bak utbyggingen av vindkraftverkene Mehuken, Midfjellet og Norges største vindkraftverk på Tellenes i Rogaland. Selskapet er det vindkraftselskapet som har bygget ut mest i Norge.


Når kraftverket står ferdig i løpet av 2019 vil det produsere fornybar energi tilsvarende årsforbruket til 40.000 husstander, eller energimengden tilsvarende nesten 80 millioner liter diesel per år.
...

8 months ago

Nordlys Vind

PRØVER SOM VISTE HYDROKARBONER

Kommunen og Mattilsynet gikk sist uke ut med at det var påvist hydrokarboner i vannprøver som vi tok flere steder i forbindelse med utbyggingen av Raudfjell og Kvitfjell Vindparker, til tross for at vi og våre rådgivere var klar på at disse prøveresultatene så ut vil å være feil. Dvs at de viste noe annet enn realiteten.

Prøveresultatene viste lave verdier av hydrokarboner, mens andre indikatorer på oljeprodukter viste at det ikke var spor av slike produkter i vannet.

Vi fikk i dag bekreftet fra laboratoriet at det er blitt gjort feil under analysen, hvilket gav disse underlige utslagene.
Prøver tatt uken etter indikerte dessuten "ingen påvisning" av hydrokarboner og oljeprodukter.

Det har altså aldri vært påvist den type utslipp fra vårt anleggsområde.

Om noen har spørsmål til dette, ring gjerne Stephan Klepsland på 46 86 98 43.
...

9 months ago

Nordlys Vind

OM PÅSTÅTTE OLJEUTSLIPP
Etter påstander fra anonyme kilder om at det skulle vært utslipp av store mengder hydraulikkolje eller diesel på anleggsområdet, iverksatte Tromsø kommune og Nordlys Vind 13.11.18 prøvetaking av masser og vann fra aktuelle områder. Resultatet av disse prøvene foreligger nå, og viser ingen funn som tyder på forurensning av hydraulikkolje eller diesel slik det var påstått.
Nordlys Vind har lagt opp til et tett samarbeid med kommunen og tilsynsmyndighetene i denne saken, som i andre saker, men vi hadde foretrukket at konkret informasjon om mulige hendelser hadde blitt meddelt oss på et tidligere stadium.
Vi synes også at det er beklagelig at det på tross av negative funn spekuleres videre i pressen. Spekulasjonene er etter vår mening ikke basert på fakta, og bidrar til å spre unødig bekymring i befolkningen.

Utbygger foretar kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i disse vassdragene, og spesielt vassdragene som er drikkevannskilder. Vassdragsovervåking foregår gjennom jevnlige prøvetagninger på flere steder i vassdragene, samt automatisk overvåking. Vi har knyttet til oss fagekspertise blant annet på fagfeltene miljø og vassdrag i dette arbeidet, og vannprøvene analyseres av uavhengige laboratorier. Vi har også initiert samarbeid på dette feltet med et universitetsmiljø.

Vi og våre entreprenører og leverandører har en nulltoleranse når det gjelder utslipp i naturen, og da spesielt av skadelige stoffer. Det er definert effektive tiltaks- og beredskapsplaner som sikrer umiddelbar opprydding etter eventuelle lekkasjer av olje eller diesel, samt innrapporteringsrutiner dersom uhellet likevel skulle være ute.
...

 

Comment on Facebook

Politiet burde kanskje snart ta en gjennomgang av alle falske påstander og eventuelt kreve erstatning for merkostnader som disse medfører

+ View previous comments

Load more