Velkommen til Nordlys Vind

Det handler om mye mer enn vind og energi. Miljø, teknologi og lokalt engasjement er like viktig for oss.

Om oss

På Kvaløya finner vi noen av Norges fineste naturområder. Det blåser frisk, men i fjelltraktene er det et rikt dyreliv. Her har reineiere og lokale bønder funnet et tradisjonelt og trygt levebrød. Den som bygger vindpark i dette vakre området er forpliktet til å gå varsomt fram. Nordlys Vind har en visjon som sier at vi skal strekke oss etter de høyeste standarder som finnes innenfor bærekraft og miljøansvar. Dette betyr at vi må opptre varsomt og med stor respekt for omgivelsene våre. I praksis skal alt vi gjør skje i trygt samspill med menneskene og naturen vi har rundt oss.

Les mer om prosjektet

Fornybar energi

Vindkraft er en fornybar energiressurs. Kraften vi produserer går til aluminiumprodusenten Alcoa i Mosjøen, og bidrar til å sikre mange hundre norske arbeidsplasser. Energien produseres uten skadelige utslipp av CO2 og NOx i lokalmiljøet. Vi er stolte av å utvikle vindkraft, vi har kunnskapene som skal til og vet hvordan vi skal ta vare på miljøet rundt oss.

Les mer om vindenergi
Barn vindmølle - Nordlys Vind

Turbiner

Når alt er ferdig vil det være totalt 67 vindturbiner i vindparken. Disse kan produsere 4,3 MW hver, har en rotordiameter på 130 meter og en høyde på 85 meter. Et lite eksempel viser kapasiteten til vindparken: De 67 turbinene vil produsere nok strøm for å dekke behovet til rundt 50.000 husholdninger eller energimengden tilsvarende nesten 80 millioner liter diesel per år. Vi ønsker at vindparken skal være åpen for fotturister og legge til rette for at anlegget skal bli et sted der vi kan lære mer om fornybar energi.

Les mer om teknologien

Eierskap

Det tyske pensjonsfondet Ärzteversorgung Westfalen-Lippe eier 66,7 prosent av Nordlys Vind, mens 33,3 prosent eies av Siemens Project Ventures. Begge eierne er solide selskaper som er opptatt av å bevare naturen og tilrettelegge for gode levekår for lokalsamfunnet. Ärzteversorgung Westfalen-Lippe forsikrer over 56.000 ansatte i helsevesenet og deres familier. Bærekraft, helse, sikkerhet og et langsiktig perspektiv på investeringer er et hovedmål for selskapet.  Prosjektselskapene er Tromsø Vind AS and Raudfjell Vind AS.

Les mer om deltakerene
Barn pinwheel – Nordlys Vind