Vindenergi

Vindkraft bidrar til å sikre bærekraftig energi for framtidige generasjoner.

Far og barn vindmøller - Nordlys Vind

Bevegelser og trykkforskjeller mellom luftmassene i atmosfæren forårsaker vind. Solens oppvarming av jordens overflate er en av grunnene til at dette skjer, en annen er tyngdekraften. Vi har alle opplevd hvordan kald luft blir trukket mot bakken av tyngdekraften. Slike fenomen forårsaker vind. Vi omgjør resultatet til energi som gir varme hus, lyse og trygge jobber i norsk industri.

Lenkene nedenfor gir mer informasjon om tekniske, miljømessige og økonomiske sider ved vindenergi:
http://www.vindinfo.no/
http://www.norwea.no/bibliotek.aspx

Det nordiske kraftmarkedet forklares nærmere her:
https://www.nordpoolgroup.com/the-power-market/