Framdrift

Arbeidet med etablering av vindparken startet i oktober 2017. Anlegget vil bli ferdigstilt høsten 2019.

Framdrift - Nordlys Vind

I 2018 gjennomføres infrastrukturarbeid:

  • Bygging av veier, kran og lagringsområder
  • Bygging av turbinfundamenter
  • Stasjoner og servicebygg
  • Arbeider på tilkomstsveier
  • Kabling og nettforbindelse

I 2019 er følgende arbeider planlagt:

  • Fram til sommeren 2019: Ferdigstillelse av infrastruktur
  • Mai – august 2019: Transport av turbinkomponenter
  • Mai – desember 2019: Turbininstallasjon og idriftsettelse

Fra begynnelsen av 2020 planlegges endelig byggevirksomhet og ferdigstillelse av vindparken. Etter ferdigstillelsen vil vindparken bli overvåket og vedlikeholdt av ansatte lokalisert i Kattfjord.