Oversikt

Prosjektet består av de to vindparkene Kvitfjell og Raudfjell. Vindparkene ligger på et fjellplatå på Kvaløya i Troms.

Område oversikt - Nordlys Vind

Vindparken vil bli koblet til det offentlige nettet i den sørlige enden ved en eksisterende 132 kV linje som eies av Troms Kraft Nett. To trafostasjoner vil bli bygget for å transformere kraften fra 33 kV til 132 kV.

Det skal etableres et nett av grusveier på til sammen 45 km, en servicebygning og fundamenter til hver turbin.

Anleggsarbeidene startet i oktober 2017. Arbeidet med å anlegge veier og elektrisk infrastruktur fortsetter i 2018. Vindturbinene skal transporteres, installeres og settes i drift fra april til september 2019.


Her kan du se hvordan vindturbiner ble fraktet gjennom gågatene i Eigersund da Tellenes vindpark ble bygget i 2017.

Se del 8, Vindmøller gjennom gågate.