HMS

Nordlys Vind setter sikkerhet foran alt annet vi gjør.

HMS - Nordlys Vind

Hensynet til de som ferdes i omgivelsene våre og de som jobber med å etablere vindparken har høyeste prioritet. Skulle det oppstå usikkerhet stenges arbeidet ned inntil vi har løst utfordringen. Vi skal vise respekt for våre omgivelser. Sikkerhet betyr alt – for våre naboer og for oss selv.