Strømnett

Vindparken driver et internt strømnett på 33 kV.

Alcoa havn - Nordlys Vind

Fra Tverråsan, mellom Kvitfjell og Raudfjell, blir kraften eksportert til det regionale 132 kV-nettet operert av Troms Kraft Nett AS.

To nye nettstasjoner og en bryterstasjon vil bli installert for nettverksforbindelsen til vindparkene.

Kraftledninger og stasjoner nord og sør for Håkøybotn må delvis styrkes for å greie vindparkens fulle kapasitet.

Kraften er solgt til aluminiumsprodusenten Alcoa Norway AS i Mosjøen.