Økonomi

Det investeres direkte for rundt 550 millioner kroner i Norge i anleggsperioden.

Økonomi - Nordlys Vind

Arbeidsplasser for overvåking og vedlikehold av vindparken får kontorplass i Kattfjord i en periode på minimum 25 år.

Alcoa

Det inngås store, lokale leiekontrakter, samt betales eiendomsskatt og nettleie for strøm.

Indirekte bidrar rimelig og grønn energi til å sikre mange hundre arbeidsplasser ved aluminiumindustrien i Nord-Norge.

Det er igangsatt et arbeid med å analysere et komplett samfunnsregnskap for både anleggs- og driftsperioden. Her vil både direkte nytteverdi og ringvirkninger av vindparken bli analysert. Resultatene av denne analysen ble utarbeidet i april 2018 og er tilgjengelig ved forespørsel.