Transport

Turbinkomponenter og transformatorer vil bli fraktet fra Danmark og andre produksjonssteder med skip til Tromsø og lagret i sentralhavn.

Transport kart - Nordlys Vind

Transport til prosjektstedet skjer med RoRo-skip fra havnen til den eksisterende kaien i Nordfjordbotn, som skal repareres og styrkes for å ta imot turbinkomponentene.

8 km veitransport på lastebiler på FV 862 til Kattfjord.

Bruk av en eksisterende vei fra Kattfjord opp til Raudfjell gjennom Sørfjorddalen og opp til vindparken. Denne veien vil bli oppgradert.

Transportperioden for frakt av turbinkomponenter er april til august 2019. Det blir maks et skipsanløp daglig (totalt 67 anløp). Hver båt tilsvarer 3 «konvoier» à tre biler. Alle tunge veitransporter vil ha politieskorte.

I tillegg vil informasjon om transportaktiviteten bli gitt til lokalmiljøet ved hjelp av Facebook, e-post og SMS.