Visjon og verdier

Vår visjon: Vi skal strekke oss etter de høyeste standarder som finnes innenfor bærekraft og miljøansvar.

Båt - Nordlys Vind

Våre verdier er basert på denne visjonen:

Omsorgsfull. Vi tar hensyn til omgivelsene våre.

Innflytelse. Vi bidrar til en sunn utvikling av samfunnet.

Forutsigbar. Vi er en langsiktig partner.