Deltakere

Eiere og selskapene som utfører byggearbeidene er ledende selskaper innen sine bransjer.

Deltakere - Nordlys Vind

Prosjektselskapene Tromsø Vind AS and Raudfjell Vind AS er lokalisert i Oslo og ledes av Peter Aall Simonsen (Simonsen Vogt Wiig) og Dr. Mathias Bimberg (Prime Capital AG)

Hovedeier og investor er AeVWL, et uavhengig tysk pensjonsfond som forsikrer over 56.000 ansatte i helsesektoren, samt deres familier. Bærekraftig drift, helse, sikkerhet og et langsiktig perspektiv er viktig for selskapet.

Siemens har vært en aktiv bidragsyter i norsk kraftindustrien og telekommunikasjon siden 1892. Siemens er hovedleverandør av teknologisk utstyr, og er i tillegg minoritetseier.

  • Siemens Gamesa Renewable Energies AS: Byggeledelse, levering og installasjon av vindturbiner og langsiktig service og vedlikehold
  • Siemens AS (Siemens Energy Management): Leveranse, installasjon og vedlikehold av hovedtransformatorer, utstyr til trafostasjoner og kommunikasjonssystem
  • Siemens Bank GmbH: Minoritetseier

Risa AS er et ledende selskap innenfor den norske anleggsbransjen når det gjelder etisk bærekraft og evne til å ta hensyn til omgivelsene. Siden oppstarten i 1948 er Risa kjent for sin sterke bedriftskultur. Nærbø-baserte Risa er ansvarlig for anleggsarbeidene i vindparken, som er mest synlig i 2018. Disse arbeidene inkluderer:

  • Bygging av veier og kranområder
  • Bygging av turbinfundamenter
  • Bygging av stasjoner og servicebygg
  • Kabling mellom turbiner og ulike stasjoner

Troms Kraft Nett eier det regionale strømnettet i området og gir vindparken tilgang til det offentlige nettet.

Deltakere - Nordlys Vind