Tillatelser

Nordlys Vind består av vindkraftkonsesjonene Kvitfjell og Raudfjell.

Tillatelser - Nordlys Vind

Konsesjonen for bygging av vindkraftparken Kvitfjell ble gitt 16. februar 2001 av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), endret 17.04.2015. Konsesjonen til vindmølleparken Raudfjell ble gitt 11.05.2012. Totalt omfatter konsesjonene 300 MW vindkraft, hvorav 281,4 MW vil bli utnyttet.

I juli 2017 ble det søkt om endring av tilkomstruten. Tidligere ble det planlagt å ta i land turbinutstyret i Buvika, sør for vindparken. Det inkluderte blant annet å bygge en ny kai og 700 meter tunnel for å få tilgang til området. Det nye konseptet bruker en eksisterende kai i Nordfjordbotn og en eksisterende tilkomstvei fra Sjøtun. Denne ruten har mindre miljøpåvirkning i forhold til bygging av ny infrastruktur i et uberørt miljø. Endringen av konsesjonen ble gitt av NVE 20.10.2017.

De praktiske planene for å realisere vindparken må spesifiseres i en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og krever godkjenning fra NVE. En første MTA ble godkjent i mai 2016. En første MTA ble godkjent i mai 2016. MTA for hele konsesjonsområdet ble godkjent i april 2018, mens MTA for adkomstvegen ble godkjent i juni 2018. 

Prosjektet har også tillatelser fra Fylkesmannen og Tromsø Havn i forbindelse med byggingen av kaien.

Alle tillatelses- og MTA-dokumenter er utgitt av NVE: