Miljøforhold

Vinden slutter aldri å blåse.

Miljøforhold - Nordlys Vind

Nordlys Vind skaper nye jobber og inspirerer til å satse. Vi motiverer unge gründere til å investere i det grønne skiftet og fremtiden.

Vi skal gå foran og oppfordrer alle til å ta ansvar for miljøet. Det starter lokalt og har globale gevinster. Vindkraft og fornybar energi er en viktig del av løsningen for å sikre gode levekår også for de generasjonene som kommer etter oss.